საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი საგნის პედაგოგებისთვის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა