საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წარჩინებულ მოსწავლეთათვის მედლების გადაცემის პროცესი გრძელდება