საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მე-60 საჯარო სკოლაში საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია გაიხსნა