საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვის მიზნით მემორანდუმი გაფორმდა