საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორია გაიხსნა