საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან