საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

“სასკოლო პარტნიორობის” პროექტის ფარგლებში ღონისძიება გაიმართა