საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა შობა ინგლისური ენის მასწავლებელს მიულოცა