საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოკა სეფერთელაძემ ფოტო-კონკურსში გამარჯვებული სკოლები დააჯილდოვა