საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეთნიკური უმცირესობებისთვის ქართული ენის სახელძღვანელოს მე-4 დონე შეიქმნა