საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ყირგიზეთის განათლების მინისტრი საქართველოს გამოცდილებას ეცნობა