საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფიზიკაში სასერტიფიკაციო გამოცდის ექსპერიმენტული ნაწილის აპრობაცია გაიმართა