საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016 ეროვნული უმცირესობების ენებზე