საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზიდენტის საჩუქარი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ათოსნებმაც მიიღეს