საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშოროსო კონფერენციებზე კიდევ 52 მეცნიერი გაემგზავრება