საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ყველა საჯარო სკოლის პირველკლასელი 17 სექტემბერს “ბუკს“ მიიღებს