საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„პროფესიული გადამზადებისა და პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები” დაიწყო