საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების ახალ სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო