საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ გამოყენებულ სტრატეგიას ევროსაბჭო აფასებს