საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უცხოელ მოხალისე მასწავლებლებს სერტიფიკატები გადაეცათ