საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზენტაცია ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების ცენტრში