საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რისკების შემცირების მიმართულებით მემორანდუმი გაფორმდა