საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მოსწავლეები ბუნებრივი რესურსების გამოყენების პრინციპებს გაეცნობიან