საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ განათლებაში დაგეგმილი სიახლეები მინისტრმა სტუდენტებს გააცნო