საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ვეფხისტყაოსნის უძველესი კოლექცია მსოფლიო დოკუმენტური მემკვიდრეობის ნუსხაში