საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

700-მდე აბიტურიენტი მეორადი ჩარიცხვის უფლებით ისარგებლებს