საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თამარ სანიკიძემ სტუდენტებს მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები გააცნო