საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში სკოლის ახალი შენობა ამოქმედდა