საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლამდელი განათლების საკითხებზე კონფერენცია გაიმართა