საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დაბა ხარაგაულის რესურსცენტრის უფროსად დავით კიკნაძე შეირჩა