საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის პილოტური პროექტი იწყება