საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტექნიკურ უნივერსიტეტში კრიმინალისტიკის ლაბორატორია ამოქმედდა