საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აზერბაიჯანში არსებულ ქართულენოვან სკოლებს სახელმძღვანელოები გადაეცათ