საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების პროგრამა