საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა“ - სადისკუსიო დოკუმენტის პრეზენტაცია შედგა