საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისების” პროგრამის „სასკოლო ინიციატივების წახალისების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში პროექტების მიღების II ეტაპი დაიწყო