საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაო შეხვედრა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) წარმომადგენლებთან