საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ლატვიასთან შეთანხმება გაფორმდა