საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალ სქემას თელაველი პედაგოგები გაეცნენ