საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამის „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ მონაწილე პედაგოგებს სერტიფიკატები გადაეცათ