საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განცხადება მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით