საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამის „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება“ შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა