საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ