საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონსულტანტ-მასწავლებლების შესარჩევ კონკურსს პროგრამაში „ასწავლე საქართველოსთვის” მონაწილეობის მისაღებად