საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაცია 2015–2017 წლებისთვის მშვიდობის კორპუსის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად