საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრის პროექტებში ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერების ჩართვა განიხილება