საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიმდინარეობს სკოლების ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა