საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

CERN-თან თანამშრომლობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ამოქმედდება