საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია „ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმისათვის“ გაიმართა