საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ესტონელი საერთაშორისო ექსპერტების ხელშეწყობით გრძელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია